Pravila privatnosti

Dentalni laboratorij ˝Josip Pecevski˝ sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada
Chicaga 25, odobren od strane Ministarstva zdravstva, pod matičnim brojem
subjekta upisa (MBS): 80524141, osobni identifikacijski broj (OIB): 45958213530
(u daljnjem tekstu: „laboratorij“) je voditelj obrade Vaših osobnih podatka.
Pojam „korisnik“ ili „ispitanik“ u ovim Pravilima privatnosti označava sve osobe
kojima se pružaju ili su pružene zdravstvene usluge laboratorija, klijente
laboratorija kao i sve druge osobe koje su dale svoju privolu za primanje
obavijesti laboratorija za sebe ili za djecu mlađu od 16 godina kao nositelji
roditeljske skrbi.
Laboratorij prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristi
isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste Vi informirani. Na jednak
način, laboratorij ne dijeli podatke s trećim stranama bez da ste o tome
informirali. laboratorij uvijek nastoji Vaše podatke obrađivati i pohranjivati
samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih su se prikupljali ili kao
što je to zahtijevao neki ugovor ili primjenjivi zakon.

1. Podaci koje prikupljamo

Laboratorij prikuplja različite vrste podataka radi kvalitetnog pružanja svojih
usluga, odnosno (a) podatke koje prikupi od Vas izravno kroz obrasce u
prostorijama laboratorija, putem obrazaca na internet
stranici www.dentique-lab.com, putem elektroničke pošte, društvenih mreža
ili telefonskim putem, (b) podatke koje prikupi o Vašem korištenju usluga
laboratorija te (c) podatke koje prikupi od trećih osoba.

Laboratorij od Vas prikuplja sljedeće kategorije podataka:
 identifikacijske podatke (imena i prezimena, spol, otisak ili biometrijski
sken podatak čeljusti, slika)
 kontakt podatke ( e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela)
 zdravstvene podatke i informacije (medicinski nalaz stomatološkog
sustava, povijest bolesti stomatološkog sustava, podaci o dijagnozama
unutar ušne šupljine, zahvatima u čeljustima i sl.)
 administrativne podatke (podatke o bankovnoj kartici, potvrde o
plaćanju i sl.)
 ostale podatke koje nam kao korisnik naših usluga dobrovoljno
dostavite
Laboratorij također obrađuje Vaše podatke i/ili podatke Vašeg djeteta, ako je
dijete mlađe od 16 ili 18 godina, ovisno o svrsi obrade, a Vi ste nositelj
roditeljske odgovornosti.
Laboratorij prikuplja podatke o Vašem korištenju Internet
stranice www.dentique-lab.com, odnosno o načinu korištenja stranicom.
Takvi podaci su nam potrebni kako bismo osigurali adekvatan i kvalitetan rad
Internet stranica www.dentique-lab.com i kako bismo Vam mogli pružati
kvalitetne usluge, te kako bismo mogli postupati sukladno našim pravim
obvezama i u skladu s našim legitimnim interesom za pružanjem i ustrajnim
poboljšanjem usluga koje Vam pružamo.
Internet stranica www.dentique-lab.com koristi tzv. kolačiće.
Nadalje, laboratorij može prikupiti podatke o vašoj geo-lokaciji. Takvi podaci
mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korištenja Internet

stranice www.dentique-lab.com na temelju IP adrese ili GPS podataka o
Vašem uređaju. Takvi podaci koriste se radi unaprjeđenja naših usluga te
osiguranja kvalitete usluga koju pružamo Vama. Laboratorij ističe kako vaši
uređaji imaju opciju isključenja ili ograničenja davanja podataka o Vašoj
lokaciji, a kojim opcijama se možete slobodno koristiti.
Prilikom prikupljanja osobnih podataka, moguća je pohrana određenih
podataka od strane platforme Google Analytics, a o kojoj platformi ste
detaljnije upoznati kroz pravila o korištenju kolačića.
Za više podataka o pravilima privatnosti platforme Google Analytics, možete
se informirati putem sljedećeg linka:
 https://policies.google.com/privacy?hl=hr
Naše pojedine usluge dostupne putem Internet sadržaja omogućuju Vam
izravno kontaktiranje laboratorija radi postavljanja upita i rezervacije termina
sastanka.  U vezi s tim našim uslugama, moguće je da ćemo od vas zatražiti
određene podatke o Vama kako biste mogli koristiti se takvim uslugama te
kako bi s druge strane laboratorij mogao postupiti po Vašem zahtjevu.  U
takvoj situaciji,  Vaši osobni podaci su nužni jer bez njih laboratorij ne može
postupiti po Vašem zahtjevu te će Vam stoga biti prikazan obrazac kojim
potvrđujete da ste upoznati s pravilima o privatnosti, a koji obrazac je
potrebno potvrdno označiti. Primjerice, u takvoj situaciji od Vas se može tražiti
Vaša e-mail adresa, ime, prezime, broj mobitela i sl. Pojedine usluge
omogućuju vam komuniciranje s drugim ljudima. Te komunikacije prenosit će
se pomoću naših sustava i pohranjivati se u njima.

U određenim situacijama, laboratorij prikuplja podatke o Vama koristeći
druge Internet platforme i izvore, koji se mogu kombinirati s drugim podacima
koje nam Vi učinite dostupnima. Primjerice, . kako bi Vam mogli pružati
kvalitetne usluge prilagođene Vašim željama i interesima laboratorij koristi
Facebook Pixel alat koji omogućava praćenje Vaših aktivnosti na ovoj Internet
stranici te iste podatke prenosi Facebook-u. Kao rezultat naprijed navedenog,
mogu Vam se putem društvenih mreža slati promotivne poruke i informacije
koje bi prema rezultatima Vašeg pretraživanja bile prilagođene Vašim
željama i interesima. Na taj način, omogućuje Vam se korištenje usluga i
informiranje o uslugama o kojima na redovit način možda ne biste bili
informirani, a interes čega je u unaprjeđenju Vašeg korisničkog zadovoljstva
te unaprjeđenju kvalitete usluga koje Vam pruža laboratorij. Takvi alati mogu
biti ugrađeni u mrežni sadržaj, videozapise i e-poštu i mogu dopustiti
poslužiteljima čitanje određene vrste podataka s vašeg uređaja i omogućiti
im da vide kada ste pregledali određeni sadržaj ili određenu poruku e-pošte,
da odrede vrijeme i datum kada ste pregledali oznaku i IP adresu vašeg
uređaja.  laboratorij i određene treće strane koriste pratilice u različite svrhe,
uključujući analizu upotrebe usluga i (zajedno s kolačićima) i pružanja
sadržaja i oglasa koji prilagođeni Vašim potrebama i interesima.
Za više podataka o navedenim alatima, možete se informirati putem sljedećih
linkova:

https://web.facebook.com/business/help/952192354843755?_rdc=1&_r
dr

 https://web.facebook.com/policy.php?_rdc=1&_rdr
Pored navedenog, laboratorij koristi WhatsApp chat alat za Internet live
komunikaciju, koji također mogu sadržavati Vaše osobne podatke.
Za više informacija, vidite ovdje:
https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

Sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka,
chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja,
javnog su karaktera te nemaju status povjerljivih i provjerenih informacija pa
stoga laboratorij može nadzirati i ukloniti neprimjeren sadržaj komunikacije
korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja. Obzirom da POLIKLINIKA
obvezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu
naći na Internet stranicama www.dentique-lab.com, laboratorij nije
odgovorna za radnje koje korisnik poduzima u bilo kojem dijelu Internet
stranica www.dentique-lab.com, kao niti za sadržaj koji bi korisnik mogao
postaviti na istima.
Pristupom i upotrebom ove Internet stranice, pristajete na korištenje opisanih
alata te drugih podataka na Vašem uređaju. Isto tako, pristajete da
laboratorij i treće strane mogu pristupiti kolačićima, tehnologijama lokalnog
pohranjivanja, Pixelu i podacima.

2. Zašto prikupljamo podatke i kome su podaci dostupni

Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:
 za Vaše korištenje usluga
 radi kontaktiranja u vezi s medicinskim postupcima;
 za pružanje usluga i izvršavanje Vaših zahtjeva;
 kako bi Vam se pružali sadržaji i preporuke na temelju Vaših aktivnosti
na Internet stranici;
 za oglašavanje i slanje promotivnih materijala;
 radi unaprjeđenja našeg poslovanja i razvoja usluga koje Vam se
pružaju;
 za procjenu i analizu aktivnosti na ovoj Internet stranici, našeg tržišta,
korisnika, proizvoda i usluga;
 radi komunikacije s Vama;
 radi analize načina na koji osobe (uključujući i Vas) koje upotrebljavaju
naše usluge i sadržaje da bismo ih poboljšali i razvili nove proizvode i
usluge prilagođenije željama korisnika;
 radi obrade koja je nužna za poštivanje pravnih obveza laboratorija,
 radi obavještavanja nadležnih tijela i čuvanje podataka sukladno
propisima iz područja zdravstva,
 u druge svrhe uz Vaš pristanak.
Podaci o Vama neće se objavljivati javnosti. Vodimo osobitu brigu o tome
kome dajemo Vaše podatke te iste nećemo objavljivati trećim stranama u
njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez vašeg pristanka. 
U slučaju prijenosa podataka, poduzet ćemo sve mjere kako bi se isti zaštitili
te ćemo, ako je moguće, nužno i razumno, iste pseudonimizirati ili na drugi
način otežati njihovo povezivanje s Vama, a u iznimnim situacijama ćemo

Vaše podatke nastojati potpuno anonimizirati i to u situaciji gdje procijenimo
da postoji rizik za očuvanje Vaših prava.
Ako bi to bilo naloženo zakonom ili odlukom upravnog ili sudbenog tijela,
može doći do otkrivanja podataka nadležnim tijelima i drugim stranama:
 kako bismo bili u skladu sa zakonom ili kako bismo odgovorili na
obavezne pravne postupke (kao što je nalog za pretraživanje ili drugi
sudski nalog);
 kako bismo provjerili ili postigli usklađenost s pravilima kojima se vode
naše usluge i
 kako bismo zaštitili prava, vlasništvo ili sigurnost korisnika, klijenata i
samog laboratorija
U nekim slučajevima, laboratorij osobne podatke može prenijeti u države
izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, koje imaju drugačije
i moguće niže standarde zaštite osobnih podataka od standarda propisanih
u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju laboratorij poduzima odgovarajuće
mjere zaštite (npr. korištenje EU standardnih ugovornih klauzula za prijenos
osobnih podataka u treće zemlje) kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita
Vaših osobnih podataka sukladno važećim pravilima o zaštiti osobnih
podataka.
Za prijenose koji nadilaze legitimne interese laboratorija i koji po svojoj naravi
ne spadaju pod redovite prijenose i koji nisu nužni kako bi laboratoriju
osigurala sigurnost i visoku razinu pružanja usluga, bit će zatražen Vaš
pristanak.

Laboratorij koristi i redovito unaprjeđuje svoj sustav prikupljanja i obrade
osobnih podataka, sve kako bi osigurali svoju usklađenost  s pravnim
propisima i naravno, Vašu sigurnost. Pri tome, koriste se razumne fizičke i
tehničke mjere zaštite podataka i nastoje se pratiti tehnička dostignuća i
smjernice tijela nadležnih za osobne podatke, kako na razini RH tako i na razini
EU.
Međutim, laboratorij mora istaknuti kako uslijed brzog razvoja tehnologije,
svaki korisnik Internet sustava mora biti svjestan da niti jedan sustav nije
apsolutno siguran i kako objektivno nije moguće unaprijed predvidjeti sve
rizike koji mogu nastati na Internetu. Laboratorij osobito ne može utjecati na
manjkavosti usluga koje pružaju treće osobe a koje su nužne radi postojanja
ove Internet stranice. Nedopušteni napadi na ovu stranicu uvijek su mogući, a
laboratorij razumno nastoji umanjiti sve rizike koji mogu nastati.
U svakom slučaju, laboratorij će ustrajati u nastojanjima da svoj sustav zaštite
osobnih podataka učini što je moguće sigurnijim.
Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom
korištenju
Laboratorij se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način
da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su
nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja
prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi
njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo
ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o
korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci

nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za
poštivanje načela zaštite privatnosti.
U svrhu zaštite osobnih podataka ispitanika, laboratorij poduzima
odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti
privatnosti i osobnih podataka.
To uključuje i zahtjev prema pružateljima usluga laboratorija da provode
odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka
ispitanika.
U svom poslovanju laboratorij je implementirala tehničke, fizičke i
organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka ispitanika od slučajnog ili
nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog
odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane
obrade.

3. Ostalo

Ako Vam unatoč sadržaju ove izjave o privatnosti i zaštiti osobnih podataka
pojedine stvari i dalje nisu jasne, odnosno ako smatrate da Vam pojedini
detalji nisu dovoljno objašnjeni, slobodno se sa svojim razumnim upitima
obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka. Isti će, sukladno
objektivnim mogućnostima nastojati odgovoriti na sve razumne upite te u
suradnji s našim tehničkim službama uvijek nastojati dati Vam sve razumno
dostupne informacije kako bi se osigurala Vaša informiranost.
Prema primjenjivim zakonima, dužni smo Vas informirati kako imate pravo
podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, kako laboratoriju tako i

Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Na Vaše traženje, laboratorij će Vam
dati obavijesti o tome na koji način se obrađuju osobni podaci. Ukoliko su
osobni podaci netočni, na Vaš zahtjev će se isti ispraviti. U tom slučaju, kao i u
drugim slučajevima predviđenim primjenjivim propisima, možete tražiti
ograničenje obrade. Isto tako, imate pravo tražiti i prijenos Vaših podataka
drugom voditelju obrade.
Sve Vaše upite, naš službenik za obradu osobnih podataka će ispitati te na
iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom
pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg
upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita. U slučaju
nerazumnih, pretjerano detaljnih, učestalo ponavljanih i na drugi način
neopravdano teških upita, laboratorij zadržava pravo naplatiti Vam razumnu
naknadu za davanje odgovora na Vaš upit. U najiznimnijim situacijama,
laboratorij će odbiti odgovoriti na Vaš upit.
DPO laboratorija je:
Josip Pecevski
Telefon: +359 95 355 1668
Mail: info@dentique-lab.com